Rady a tipy

Hľadáte byt na prenájom? Toto by vás malo zaujímať

Hľadáte byt na prenájom? Toto by vás malo zaujímať

Hľadáte výhodný pomer ceny, rozlohy aj lokality? Avšak nechcete definitívne zapustiť korene a prenájom sa javí ako ideálne riešenie. Hoci so sebou nesie menšie riziká ako kúpa bytu, treba byť opatrný, ak nechcete skončiť s hlavou v smútku. 

Zmluvy robia dobrých priateľov 

Pri prenájme je moderné prenajímať bývanie „na čierno“. Bez papiera, bez starostí aj bez dane. Prenajímateľ pritom rád zdôvodňuje tvrdenie: „Načo platiť štátu, môžete mať nižšie nájomné.“ Tak presne tejto vete neverte. Nejde len o to, že takto nemusí prenajímateľ platiť daň. Akonáhle nemáte zmluvu, nemáte žiadnu ochranu. Nájomnou zmluvou totiž získavate:

 • zákonnú ochranu na základe Občianskeho zákonníka
 • možnosť si po dohode zriadiť prechodný pobyt
 • ochranu pred vysťahovaním
 • garantované podmienky nájmu
 • presne stanovené pravidlá

Čo je najdôležitejšie pri nájomnej zmluve? 

Celú si ju prečítať, a to od začiatku až po koniec. Avšak nikdy by nemali chýbať body:

 • súpis zariadenia pri odovzdaní bytu
 • cena nájmu
 • dátum splatnosti
 • zálohové platby za energie
 • ako bude riešené vyúčtovanie energií
 • označenie zmluvných strán
 • predmet a účel podnájmu
 • rozsah používania 
 • doba, na ktorú sa zmluva uzatvára 

Vedeli ste, že …

… výpoveďou môže ukončiť nájomný vzťah nájomca aj prenajímateľ?

Nájomca však môže dať výpoveď kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu aj bez uvedenia dôvodu. Prenajímateľ ho môže vypovedať len z dôvodov ustanovených v §711 Občianskeho zákonníka.

Pozor na povolenie na rekonštrukciu 

Pretože bývate v cudzom, prakticky akákoľvek zmena podlieha súhlasu majiteľa. Ak zmenu neodsúhlasí, nemôžete si navŕtať ani obraz na stenu. Súhlas si žiadajte písomne. Majiteľ totiž v opačnom prípade môže požadovať vrátenie bytu do pôvodného stavu. Prípadne má právo za vrátenie stavu požadovať od vás peniaze. 

Dobre si overte, koľko a za čo platíte 

Cena bytu alebo domu na prenájom by mala byť konečná. Je však dobré ju rozdeliť, a to na sumu, ktorú platíte za prenájom a sumu energií. Takéto rozdelenie býva často rozumné. Vždy si však vypýtajte predpis na platbu nájomného. Mnoho prenajímateľov totiž nastaví tie najnižšie platby a následne pýtajú od nájomníkov doplatky za plytvanie energiami. Je dôležité, aby boli platby nastavené správne. Dopredu si to overte.

Čo s domácim miláčikom?

V prenájme je to otázka dohody, avšak aj v tomto prípade by mal byť domáci miláčik zakotvený v zmluve. Ak s tým prenajímateľ nebude súhlasiť, nemôžete chovať v jeho priestore ani psa, dokonca ani škrečka. 

Dajte si pozor na preberací protokol 

Súpis vecí v byte je dôležitejšia vec ako by sa zdala. Obvykle ho prenajímateľ vyhotoví všeobecný. Tu je však právo nájomníka všetko nafotiť a zdokumentovať. Dnes nie je najmenší problém veci v byte, kuchyni, kúpeľni dôsledne nafotiť a vytlačiť. Podpísať stav oboma stranami. Na čo je to dobré? 

Pár eur vám môže ušetriť stovky. Nestane sa tak, že pri ukončení nájmu bude zrazu prenajímateľ pýtať peniaze za poškodenia okna, sprchy, umývadla, ak mu preukážete, že už veci boli poškodené. 

Nájomnú zmluvu je možné ukončiť troma spôsobmi 

 • písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom
 • písomnou výpoveďou so zákonom stanovenou výpovednou lehotou tri mesiace
 • uplynutím času, ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas

TIP

Nájomná zmluva sa končí po uplynutí zákonnej výpovednej lehoty – tá je tri mesiace. Nikdy teda neverte, že sa musíte vysťahovať do mesiaca. Ani ak to je v zmluve. Zákon je totiž nadradený zmluvnému vzťahu. 

Zhrnutie

Ak chcete pokojne bývať a netŕpnuť, či vás majiteľ bytu nevysťahuje zo dňa na deň na ulicu, základom je mať dobrú nájomnú zmluvu. Tak isto trvajte na tom, aby v nej boli všetky dohody, na ktorých ste sa uzniesli. Pretože len to, čo je na papieri, naozaj platí.

Obrázky: https:// pixabay.com